2014 оны 10 дугаар сарын 24   
  Хайх    
 Дэлгэрэнгүй    
ШИНЭ ЭЛСЭГЧДЭД

МУИС нийт 14000 орчим оюутан, 700 гаруй эрдэмтэн багштай Монгол улсын ууган их сургууль билээ. МУИС бүрэлдэхүүний 12 сургуульдаа 80 гаруй мэргэжлээр оюутан сургаж байгаа бөгөөд хичээлийн 6 байранд үйл ажиллагаа явуулж байна.

Хичээлийн 1-р байранд \Хич-1\ Хими, Хими технологийн сургууль-ХХТС, Физик электроникийн сургууль- ФЭС
 
Хичээлийн 2-р байранд \Хич-2\Биологи, Биотехнологийн сургууль- ББТС, Нийгмийн Шинжлэх ухааны сургууль- НШУС, Монгол хэл, соёлын сургууль- МХСС, Гадаад хэл, соёлын сургууль-ГХСС
 
Хичээлийн 3-р байранд \Хич-3\Мэдээлэл технологийн сургууль-МТС, Математик компьютерийн сургууль- МКС, Хууль зүйн сургууль- ХЗС
 
Хичээлийн 4-р байранд \Хич-4\ Эдийн засгийн сургууль- ЭЗС
 
Хичээлийн 5-р байранд \Хич-5\ Олон улсын харилцааны сургууль- ОУХС
 

Хичээлийн 6-р байранд \Хич-6\ Газар зүй, геологийн сургууль- ГГС тус бүр байрлаж байна.

 

 
 
 
 
Аль сургууль ямар мэргэжлээр оюутан сургадаг вэ
 
Мэргэжил
МКС
Математик; математик-мэдээлэл зүйн багш; хэрэглээний математик; хэрэглээний статистик; эдийн засгийн математик загварчлал
Мэдээллийн систем;мэдээллийн системийн менежмент;компьютерийнпрограмм хангамж
МТС
Мэдээллийн технологи ; компьютерийн техник; компьютерийн техник хангамж/сүлжээ; компьютерийн график дизайн; электроник/автоматик; мультимедиа холбооны технологи
ФЭС
Физик; цөмийн технологи; физик-электроник; физик-байгалийншинжлэлийнбагш; геофизик; хэрэглээнийгеофизик; сэргээгдэхэрчимхүч
ХХТС
Хими; хими технологи; нефтийн хими; экологийн хими; хүнсний хими; эрдэс материалын хими; байгалийн нэгдлийн хими; хими-байгалийн шинжлэлийн багш
ББТС
Биологи; экологи-байгаль хамгаалал; биотехнологи; ойнинженер; байгалийн аялал жуулчлал;  Биоинформатик
ГГС
Газарзүй; газар зохион байгуулалт; үйлдвэрлэлийн менежмент (аялал жуулчлалын менежмент, уул уурхайн менежмент); газрын кадастр/зураглал; байгаль орчиныхяналт үнэлгээ; хөрс судлал ; хот ба бүс нутаг төлөвлөлт; геологи; шатахашигтмалтмалынэрэл хайгуул;уулуурхайнменежмент
Хүрээлэнбайгааорчныхамгаалал;цагуур; уссудлал
МХСС
Монгол хэл/уран зохиол; эх бичиг судлал; утга зохиол судлал/шүүмж; урлаг судлал; монгол-гадаад хэл/судлал;Монгол-Англи; Монгол-Хятад; Монгол-Япон
ГХСС
Гадаад хэл/орон судлал: Англи-Америк; герман; франц; орос; слав; хятад; япон; солонгос; түрэг
НШУС
Сэтгүүл зүй ба олон улсын сэтгүүл зүй; түүх; археологи;нийгэм соёлын антропологи; социологи;гүн ухаан; шашинсудлал; улстөрсудлал; сэтгэлсудлал; нийгмийнажил
ХЗС
Эрх зүйба олон улсын эрх зүй
ЭЗС
Нягтлан бодох бүртгэл; татварын ня-бо хяналт; банкны менежмент; санхүүгийн менежмент (даатгал, санхүү/мэдээлэл зүй); олон улсын худалдааны менежмент; маркетингийн менежмент; бизнесийн менежмент; эдийн засаг/статистик; хүн ам зүй; эдийн засгийн онол ба олон улсын эдийн засаг
ОУХС
Олонулсынхарилцаа; олон улсын эдийн засгийн харилцаа
 
Бүрэлдэхүүний сургуулийн утас:
 
 
Математик, компьютерийн сургууль (МКС)    311443, 325631
 
Физик, электроникийн сургууль (ФЭС)            327330, 329993
 
Мэдээллийн технологийн сургууль (МТС)      324007, 325305
 
Хими, Хими технологийн сургууль (ХХТС)     327793, 322278
 
Биологи, Биотехнологийн сургууль (ББТС)    323970, 322608
 
Газар зүй, Геологийн сургууль (ГГС)               311809, 322822
 
Монгол хэл, соёлын сургууль (МХСС)             314327, 325435
 
Гадаад хэл, соёлын сургууль (ГХСС)              326305, 322897
 
Нийгмийн шинжлэх ухааны сургууль (НШУС)319392, 328890
 
Хууль зүйн сургууль (ХЗС)                                312600, 321739
 
Эдийн засгийн сургууль (ЭЗС)                         35027, 350994
 
Олон улсын харилцааны сургууль (ОУХС)     354618, 354610
 
Оюутны бүртгэл
                                                                 
    МУИС-ийн оюутны бүртгэлийг 8.25-8.31-ний хооронд бүрэлдэхүүний сургуулиуд дээр явуулна. Та бүртгүүлэхдээ дараах бичиг баримтыг авчирсан байх шаардлагатай. Үүнд:
 
1.            Бүрэн дунд боловсролын гэрчилгээ, хуулбарын хамт
2.            Сурагчийн хувийн хэрэг
3.            Сургуулийн тодорхойлолт /2009, 2010 онд ЕБДС         төгсөгчдөд хамаарна/
4.            ЕШ-ийн дүнгийн тодорхойлолт, хуулбарын хамт
5.            Иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт
6.            Томилолт /Суралцах эрхийн бичиг/
7.            Цээж зураг 3% 3x4
8.            Бүртгэлийн анкет
9.            Эрүүл мэндийн даатгалын дэвтэр
10.     Эрүүл мэндийн даатгалын хураамж төлсөн баримт
11.     Сургалтын төлбөр төлсөн баримт /Төрийн сангаас төлбөр төлөгдөх бол холбогдох бичиг баримтууд, Төрийн албаны тухай хуулийндагуу төлөгдөх бол эцэг эхийн аль нэгний албан газартай хийсэн гэрээ/
 
 
Жич: Сургалтын төрийн сангийн зээл, тусламж болон төрийн албан хаагчийн гэр бүлээс суралцаж байгаа оюутны сургалтын төлбөрийг төрөөс санхүүжүүлэхтэй холбоотой мэдээллийг бүртгүүлэх үеэрээ бүрэлдэхүүн сургуулийнхаа захирлын нарийн бичгээс тодруулж болно.
 
Оюутны дотуур байр
 
 
МУИС нь гадаад оюутны байранд 160, дотоодын оюутны 4 байранд 1200 оюутан хүлээн авах багтаамжтай.
 
Оюутны I байранд ГГС, ББТС-ийн оюутнууд,
Оюутны II байранд ЭЗС, ОУХС, ГХСС-ийн оюутнууд,
Оюутны III байранд ХЗС, МХСС, НШУС-ийн оюутнууд,
Оюутны Y байранд МТС, МКС, ФЭС, ХХТС-ийн оюутнууд тус тус байрладаг.
 
Дотуур байранд суух оюутны хяналтын тоог байрны хүчин чадалд зохицуулан сургуулийн захиргаанаас тогтоож, бүрэлдэхүүн сургуулиудад хүргүүлдэг. Дотуур байранд суух, шинээр элссэн, хөдөө орон нутгийн оюутанг бүртгэхдээ:
-         Хөгжлийн бэрхшээлтэй
-         Өнчин болон амьдралын боломж нөхцөл муу оюутны материалыг эхний ээлжинд хүлээн авна.
Шинэ элссэн оюутан бүртгүүлэхээр сургуульдаа ирэхдээ дотуур байранд суух мэдүүлгээ хамт өгөх боломжтой.
 
You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Нийтэлсэн: Ariuntsetseg .
Огноо: 10.08.25
Уншсан: 2106

Буцах
Error Ноцтой алдаа.
Error: Unable to load the Article Details page.